Altres pàgines del Consell

El Consell
CEEB
FEEB
ADIA
La Mar Bella
Can Font Brunyola
Super Acció
  • "L'esport té el poder de canviar el món . Té el poder d'inspirar, de unir a la gente de una manera que pocas otras cosas hacen. (...) Es riu en la cara de totes les formes de discriminació. "
    Nelson Mandela
1
/
3
/

Projectes de camp

Descobreix els diferents projectes que hem realitzat Veure projectes

Qui som?

Coneix la història de ISSO

  • Entitat sense ànim de lucre
  • Anàlisi d'oportunitats i limitacions de l'esport
  • Projecte sòlid, estructurat i de llarga durada que atengui les necessitats específiques dels joves
  • Transferir i comunicar a la societat tot el coneixement derivat de l'experiència d'aquests projectes

Formacions

Visualitza totes les formacions de ISSO i descobreix quina
és la funció que es realitza en cadascuna d'elles

Veure formacions

Col·laboradors